Türkiye Rehberi - Firma Rehberi
bonner
Ege Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 24/10/2014

Ege Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca, kadrolara başvuranlar 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Akciğer ve plevra maligniteleri, girişimsel bronkoskopi ve brakiterapi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Diyabetik ayak ve üriner sistem enfeksiyonları konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kronik hepatitler ve solunum yolu enfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi ve tedavisi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Hastane kaynaklı menenjitler, hayvan menenjit modelleri ve febril nötropeni konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROFESÖR

1

1

Yutma ve lenfödem rehabilitasyonu konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROFESÖR

1

1

Afazi rehabilitasyonu ve ortopedik rehabilitasyon konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

Mesleki risklerin araştırılması ve önlenmesi konusunda yurtdışı eğitim almış ve iş ve meslek hastalıkları uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

PROFESÖR

1

1

Radyoimmünoterapi ve radyomikroküre tedavisi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Pediatrik radyoterapi ve radyobiyoloji konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Madde kullanım bozukluklarında rehabilitasyon, aile ve eş terapileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kardiyak transplantasyon yapılan hastaların takip ve tedavisinde deneyimli ve bu konuda en az 1 (bir) yıllık yurt dışı eğitimi almış çocuk kardiyolojisi uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMAS.

PROFESÖR

1

1

Erişkin ve pediyatrik ventrikül destek cihazı implantasyonu anestezisi konusunda deneyimli olmak. Kalp nakli, konjenital kalp cerrahisi, kalp damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi anestezilerinde en az 10 (on) yıl deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası ve endometriozis patofizyolojisi ile ilgili moleküler çalışmalarda yurtdışı deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlığı ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Karaciğer ve böbrek transplantasyonu, konvansiyonel hepatobiliyer cerrahi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP DAMAR CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Kalp nakli ve asist device uygulamalarında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Tıp doktoru olmak.Medulla spinalis yaralanması ve kök hücre çalışmaları yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Toksisite ve deneysel hayvan modellerinde oksidatif stres ve kök hücre belirteçleri ile histolojik ve immunohistokimyasal çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

PROFESÖR

1

1

Tıp fakültesi mezunu, biyofizik alanında doçent ünvanı almış, temel vokoloji ve biyomedikal cihazlar konusunda deneyimli olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

TEMEL VE END. MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Organik solvent tolerant mikroorganizmalar ve deri biyoteknolojisi alanında çalışmaları ve yayınları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Üniversitede İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak, prion genetiği çalışıyor olmak

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Glikobiyoloji alanında çalışıyor olmak

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

PROFESÖR

1

1

Deneysel nükleer fizik uygulamaları ve çevresel radyoaktivite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Genelleştirilmiş türevli asal halkalar teorisinde çalışmaları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Bulanık (Fuzzy) topolojik ve ideal minimal uzaylar üzerine çalışmaları bulunmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

-

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

-

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri bilim dalında doçent olmak, deniz örümcekleri (Pycnogonida) konusunda çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri bilim dalında doçent olmak. Sucul ekotoksikoloji alanında embriyotoksisite, sitogenotoksisite ve fitotoksisite konularında deneyimli olmak. Metaller, atık su ve sediment toksisitesi konusunda çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri mühendisi ve yetiştiricilik anabilim dalında doçent olmak. Deniz balıkları yetiştiriciliğinde uzmanlaşmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

PROFESÖR

1

1

Su ürünleri mühendisi ve yetiştiricilik anabilim dalında doçent olmak. Kafadan bacaklılar yetiştiriciliğinde uzmanlaşmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

KURUMSAL İLETİŞİM

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent olmuş olmak; kurumsal iletişim ve proje yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA

SİNEMA

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent olmuş olmak; film eleştirisi ve sinema alanında çalışmaları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı iletişim alanında doçent unvanını almış olmak; basın işletmeciliği alanında çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ POLİTİKASI

PROFESÖR

1

1

Teknolojik gelişme, iktisadi büyüme ve bölgesel iktisat alanında çalışmaları olmak ve bu alanda ingilizce ders verebilmek.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

Uluslararası ticaret ve uluslararası finans alanında çalışmaları olmak ve bu alanda ingilizce ders verebilmek. Ayrıca 2. bir yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Eczacılık fakültesi farmasötik teknoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, farmasötik teknoloji bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOLJİ VE METODOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Genel sosyoloji ve metodoloji alanında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM İŞ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Plastik sanatlar alanında doçent olmak; duygusal zeka ve yaratıcılık konularında bilimsel; resim alanında sanatsal çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları ve patenti olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

PROFESÖR

1

1

Proses ve reaktör tasarımı anabilim dalında doktora yapmış ve kimya mühendisliğinde doçent ünvanını almış olmak, ingilizce ders verme koşulunu sağlamak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

PROFESÖR

1

1

"Elastik Stabilite" konusunda uluslararası yayınları olmak ve makine mühendisliği alanında doçent olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil ve konfeksiyonda iş etüdü ve organizasyonu alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil ön terbiyesi alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve fiziksel tekstil muayeneleri alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil kimyası ve kimyasal tekstil muayeneleri alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DONANIM

PROFESÖR

1

1

Bilgisayar-bilişim bilimleri ve mühendisliği temel alanında doçent ünvanı almış olup, bilgisayar mimarisi ve donanımı konularında çalışmaları olmak.

BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

 

PROFESÖR

1

1

Konfeksiyon işletmelerinde üretim planlama,organizasyon ve dikiş işlemleri konularında çalışma yapmış.

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA TEKNOLOJİSİ

 

PROFESÖR

1

1

Kimya alanında doçent ünvanı almış, organik bileşiklerin sentezi, polimerik nanopartiküllerin sentezi, potansiyel etkili radyofarmasötik organik bileşiklerin sentezi konularında çalışmaları olan.

 

Bu haber 1447 kez okundu.
Facebook Yorumları
hgs bakiye yükleme elektrik faturasi ödeme